logo

 

Nieinwazyjna elektrokardiografia Płodu Komporel

Nieinwazyjna Elektrokardiografia Płodu Komporel

Następstwa wynikające z niedotlenienia płodu uwidaczniają się głównie w pracy serca, stąd też powszechnie stosowanym dziś badaniem jest kardiotokografia. Umożliwia ona śledzenie zmian częstości uderzeń serca płodu (FHR) na tle aktywności skurczowej mięśnia macicy. Obecnie, powszechne są pośrednie techniki pomiarowe: ultradźwiękowa w odniesieniu do czynności serca płodu oraz dynamometryczna dla oceny aktywności skurczowej macicy. Niestety metody te nie dostarczają pełnej informacji o funkcjonowaniu badanych narządów, gdyż rejestrują jedynie ich aktywność mechaniczną będącą wynikiem pobudzeń elektrycznych. Z kolei bezpośrednia metoda rejestracji elektrokardiogramu z główki płodu jest metodą inwazyjną, która może być stosowana tylko w czasie porodu.

System Komporel

KOMPOR-EL jest systemem do nieinwazyjnej diagnostyki stanu płodu w oparciu o rejestracje i analizę sygnałów wyłącznie bioelektrycznych, który stosowany może być już od 12 tygodnia ciąży. W skład systemu wchodzi komputer wraz z drukarką oraz uniwersalny, izolowany optycznie moduł do rejestracji sygnałów z powierzchni brzucha matki. Zmniejszenie do minimum liczby stosowanych odprowadzeń brzusznych, zastosowanie zwykłych elektrod do rejestracji EKG oraz intuicyjna struktura ekranów sprawiają, że badanie jest absolutnie bezpieczne i nieuciążliwe dla pacjentki, zaś obsługa systemu jest prosta i przyjazna.

system komporel

Opracowane w naszym Instytucie unikalne algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów pozwalają wydobyć z sygnałów rejestrowanych na powierzchni brzucha matki: pełny elektrokardiogram płodowy (FEKG), elektrokardiogram matki oraz sygnał elektrycznej aktywności mięśnia macicy. Komputerowa filtracja zakłóceń wolnozmiennych i sieciowych oraz precyzyjna detekcja zespołów QRS płodu, umożliwia bardzo dokładne (z uderzenia na uderzenie) wyznaczanie sygnału FHR, a ponadto dostarcza zupełnie nowej informacji klinicznej: pełnego sygnału elektrokardiogramu płodowego. Na uśrednionym zespole PQRST system automatycznie dokonuje analizy odcinka ST i pomiaru amplitudy załamka T w stosunku do zespołu QRS. Ponadto, za pomocą graficznych kursorów, użytkownik ma możliwość pomiaru dodatkowych zależności amplitudowo-czasowych w sygnale EKG płodu, które umożliwiają wczesną identyfikację objawów niedotlenienia, a także pozwalają wykryć wrodzone wady serca płodu. Nowością jest możliwość analizy częstotliwościowej sygnału FHR, która wraz z wyznaczaniem rzeczywistej zmienności z uderzenia na uderzenie pozwala na ocenę autonomicznego układu nerwowego płodu.

system komporel

System dokonuje również klasycznej analizy KTG, która obejmuje między innymi: wyznaczanie linii bazowej częstości uderzeń serca, rozpoznawanie akceleracji i deceleracji (w tym pomiar ich amplitudy, czasu trwania i powierzchni), ocenę zmienności częstości serca płodu w ujęciu długo- i krótkoterminowym, oraz identyfikację wystąpień skurczów macicy wraz podaniem ich parametrów szczegółowych. Wyniki analizy w postaci graficznych znaczników oraz pełnych zestawień liczbowych są prezentowane na ekranie monitora.

KOMPOR-EL pozwala użytkownikowi na swobodne formowanie prezentacji graficznej elektrokardiogramu i kardiotokogramu, możliwe jest również dopasowanie wzorów dokumentacji do przyjętej praktyki klinicznej. Wszystkie sygnały wraz z wynikami analizy są równolegle zapamiętywane w archiwum, gdzie istnieje możliwość ich późniejszego przeglądania i uzupełniania.

system komporel


ITAM-SYSTEM
Roosevelta 118
41-800 Zabrze
tel: 32 276-30-56
fax: 32 275-70-97
e-mail: office@itam-system.com

Copyright © 2024, ITAM-SYSTEM